Demokratins funktionssätt

Grona boken (pdf) är författad av Gathafi som bland mycket annat ansåg att väst är en diktatur, och den bok jag har lagt upp är en översättning till svenska.

Jag kom att tänka på den då jag såg att DN skrev att ”Svenskarnas parti” räknas som nazistisk och ett skäl till det ska vara att: ”Expo anser att partiet, som ifråga­sätter demokratins funktionssätt, är nazistiskt.”

Före det förra valet hade sd knappt 2% av sympatierna, och ”alla” satte igång och vägrade tala med dem, vägrade sitta bredvid dem och alla statsvetare känner till att om ett parti behandlas på det viset ökar sympatierna, och sd fick också på en mycket kort tid mer än 6%.

Man har fortsatt den stilen, som känns märklig eftersom vi har fria val, och nu räknar man med att sd får 15% och drar man nu igång en ny slipsten som går ut på att ”Svenskarnas parti” är nazistisk för att de ifråga­sätter demokratins funktionssätt lär de också växa synbart.

Gadthafi ifråga­sätter demokratins funktionssätt
Honom får vi nog anse att han införde nära nog direktdemokrati i Libyen med nån form av socialism i botten. I Asien vimlar det av tänkande människor med en hög IQ som bestämt anser att ”demokrati” är farligt därför att slutligen bestämmer ingen och allt blir bara kaos. Redan Platon ansåg det, och jag är tveksam till om vi kan kalla Platon för nazist?

Jag kommer att stänga av Sverige helt om jag nu ska kallas för nazist
Jag ifrågasätter demokratins funktionssätt, och jag vill ha den direktdemokrati som Schweiz har samt att jag vill ha personval av tjänstemän. Jag vill ha kampanjer och val av arméchef, högskolechef, transportchef, snöröjningschef, kriminalvårdschef, polischef och så vidare. De får visa sig via media, berätta för oss vad de skulle göra om de fick jobbet, och sen får vi välja mellan kandidaterna.

Vad förlorar vi?
– Ideologier! Sant, men det finns inte en käft som talar om dem idag ändå eftersom det inte är nån skillnad mellan partierna idag.

Här har vi en som har funderat på vad Gathafi sa:

Kommentera

Translate »
%d bloggare gillar detta: