Fick sparken

”Jag har sedan ca. tjugo år varit en s.k. huvudman för Hjärt-Lungfonden. Huvudmännens uppgift är att tillsätta styrelsen, att granska styrelsens förvaltning samt i förekommande fall bevilja den ansvarsfrihet.

När fonden år 2011 gick ut med en förfrågan till huvudmännen om idéer hur man skulle kunna förbättra insamlingsresultatet kontaktade jag ledningen med förslaget att starta en typ rosabandet kampanj för att samla in pengar till oberoende forskning om sambanden mellan kost och hälsa. Mitt förslag tog avstamp i den debatt om mättat fett i kosten, som då seglat upp i kölvattnet av det snabbt ökade intresset för minskat intag av snabba kolhydrater typ Atkins-, LCHF- och GI-kost.

Min idé var att man på detta sätt skulle etablera en forskning utan inflytande från stora ekonomiska intressen inom läkemedels- och livsmedelsindustrin. Den lilla forskning som bedrivs på detta område idag har oftast direkta eller indirekta band till industrin och är därför helt otillförlitlig, något som senaste tidens erfarenheter tydligt visat”.
Läs mer

Kommentera

Translate »
%d bloggare gillar detta: