Smart rip-off

48 Fas 3-företag riskerar återkrav
48 Fas 3-företag har fått över två miljoner i bidrag de senaste tre åren. Gränsen för olagligt statsstöd går vid 200 000 euro (cirka 1,8 miljoner kronor) under en treårsperiod. Nu riskerar Fas 3-företagen att bli återbetalningsskyldiga. Läs mer

Så smart, så kan man ju också göra… 
Jag har i alla tider varnat företagare för att ha något som helst med AF att göra, och i våras berättade en kvinna som drev en auktionsfirma att plötsligt den 24:e i månaden fick hon veta att AF skulle inte betala ut till lönerna så hon fick ta fram dem själv fast hon är en nystartad naiv amatörföretagare, och sen kom hon på att i bidraget låg inte deras pensioner, fick hon ta fram dem, och sen ingick inte semesterersättning – fick hon ta fram dem.

Om hon tillhör de som ska betala tillbaka kommer hela hennes auktionsfirma att konfiskeras för hon har som alla andra ett par tusen över i kassan varje månad då allt är betalt.

Hennes grundattityd var att hon hjälpte till, att hon var nyttig, hon ville göra en insats, och jag skakade på huvudet. Om jag minns rätt hade hon tagit på sig att ”hjälpa” fem personer, och via denna billiga arbetskraft kunde hon skapa ett auktionshus med mycket service. Jag vet inte hur många gånger jag skrev; Lägg ner, sälj, flytta ut.

Det här är en mycket smart rip-off
Fula arbetsgivare, vilket kvinnan inte är, har säkert satt FAS3 i system, och ”alla” ogillar systemet, också jag. Det innebär att när man ruinerar 48 svenska småföretagare med ett penndrag är det ingen som reagerar för det är lagom åt dem eftersom de har ”utnyttjat arbetskraft” vilket de inte har. De har främst fallit till föga efter hundra telefonsamtal där AF pressat på som vansinniga för att de skulle ta emot folk och ”hjälpa till”.

Jag upprepar varningen
Ha inte med stat och kommun att göra för de ändrar spelreglerna efter hand och inför ofta det nya retroaktivt; du ska betala 845.000:- eller två miljoner för att de river upp sina egna beslut.

Kommentera

Translate »
%d bloggare gillar detta: