Vedervärdigt

En sak som allmänheten inte tänker på, krävs förmodligen att man har suttit i domstol, är att det svenska folket grovutnyttjas av kommun- och statsanställda för att staten vill driva fram prejudikat (vad som ska gälla) och man ser rätt ofta att enskilda medborgare släpas till rätten för man vill pröva något nytt hippt beslut.

Här nedan har vi en tjänsteman som åtminstone vet vad de gör:
– Jag kan ha stor förståelse för att köparna kan känna att det här är helt orimligt, därför är det jättebra att det prövas, säger hon.

Nu har hon skapat jobb åt kommunens jurister
Då får de brevväxla och ha sig – och ta ut 80-100.000:- i månadslön – men på motsatta sidan har vi Herr och Fru Svensson som får stressjukdomar, blir av med alla besparingar, och de lider fruktansvärt för de förstår inte ens varför deras ärende ska dras kanske i tre domstolar och i många, många år.

De förstår inte att de bara utnyttjas för att kommunens jurister ska ha något att göra och nån typ fattat beslutet att det kan vara ”jättebra att pröva” det här…

Jag blir alltid heligt förbannad då jag ser sån´t här
Kommunens jurister ska öppna mottagning för fattiga medborgare och hjälpa dem att tolka den miljard lagar och författningar som finns, och de ska ge råd åt dem som vill ha det. Då är man kommunens jurist. Nu är många av dem istället terrorister.

Dessutom är det här korruption; en hipp typ skapar jobb åt polaren juristen, och som skapar jobb åt polarna i tre rättsinstanser. På bekostnad av Herr och Fru Svenssons sinnesro, och gamla kan dö av sån´t här.

Det är nästan bara Sverige som har en kronofogde
I alla andra länder får staten gå till domstol om den vill något. I en friskare stat hade man stiftat nya lagar och författningar utan att köra Live Show jämt.

Utmätningen gjordes samma dag som köpet genomfördes och handlingarna nådde Lantmäteriets fastighetsinskrivning några dagar senare. Men dessa registrerades först i september, och var därför osynliga när bank och mäklare kontrollerade att allt stod rätt till innan de sista papperna skrevs på.

– För mig är det här horribelt, säger mäklaren Thomas Stålheden.

Kronofogden har fortsatt med utmätningen, trots att huset bytt ägare.

– Det är ganska ovanligt att det vid samma tidpunkt sker en utmätning och att det skrivs på ett köpekontrakt, säger Cecilia Kaijser, Kronofogde.

Nu ska ärendet prövas av domstol.

– Jag kan ha stor förståelse för att köparna kan känna att det här är helt orimligt, därför är det jättebra att det prövas, säger hon.
Läs mer

 

Kommentera

Translate »
%d bloggare gillar detta: